** نتایج زنده **

هنرهای آقای گوینده!/ آقای فرزامی قرصهایت را نخورده بودی!!!

 

فوتبال روز:فرزامی عضو هیئت مدیره آبی ها دنیزلی را یک مربی تمام شده و در حد یک گوینده دانسته بود.

 

مظلومی داشت خودش را برای یک مصاحبه جانانه آماده می کرد. او به لقب پوبله رسیده بود آن هم مقابل یک مربی که می گفتند در دربی نمی بازد. دنیزلی همانی است که فرزامی عضو هیئت مدیره آبی ها وی را یک مربی تمام شده و در حد یک گوینده دانسته بود! 

 

افندی تعویض هایی که کرد نتیجه را رقم زدند. حماسه سرخ ها در چند دقیقه اتفاق افتاد. آقای گوینده درس فوتبال داد. باخت در دیداری که دو برصفر جلو بوده ای آن هم مقابل یک مربی که می گفتند تمام شده چه معنایی دارد؟فوتبال شطرنج است آقای مظلومی. قبول دارید؟  

 

شاید هم فرزامی فراموش کرده بود قرصهایش را بخورد !!!آخر مگر میشود مربی بزرگ ترکیه که تنها مربی است که با سه تیم قهرمان لیگ ترکیه شده و فوتبال ملی ترکیه را برای اولین بار در اروپا مطرح کرده فراموش کرد؟ چه بگوییم منتظر فرزامی هستیم  تا پاسخ گوید. 

 

 

                                                     

این صفحه را به اشتراک بگذارید