** نتایج زنده **

لقبی که سوخت: پرویز پنج ستاره / پرویز خالی بند

 

فوتبال روز: همه چیز در ده دقیقه خراب شد و عروسی از کوچه استقلالی ها به کوچه پرسپولیس رفت .

 

شاید بعد از گل دوم و زمانی که پرویز مظلومی از تماشاگران می خواست تا به ستایش او و تیمش بپردازند تصور نمی کرد ورق اینگونه برگردد . اما ورق طوری برگشت که دیگر کمتر کسی از چهار برد قبلی و سوبله چوبله حرف می زند. 

 

در اردوی استقلالی ها هنوز هم شوک این باخت وجود دارد و شاید برای امتیازهای آینده شرایط را بدتر هم کند . اما چیزی که در این میان بیشتر از همه سوخت و کسی دیگر یادش نیست لقب پرویز مظلومی پس از این بازی بود . وقتی مظلومی داربی سوم را از پرسپولیس برد لقبش شد دوبله سوبله و در چهارمین برد دربی تیفوسی‌های استقلال شعار سوبله چوبله را به او دادند. 

 

اما لقب جدید فرق داشت و قرار بود نوع لقب عوض شود. تماشاگران استقلال لقب «پرویز پنج ستاره» را برای مظلومی برای پنج برد دربی در نظر گرفته بودند که این لقب سوخت و به مظلومی نرسید. حالا به جای شعار پرویز پنج ستاره پرسپولیس ها لقب پرویز سوخته موخته و پرویز خالی بند را به سرمربی رقیب داده‌اند. همه چیز در ده دقیقه برگشت و این ده دقیقه هیچ وقت از ذهن مظلومی بیرون نمی‌رود. 

 

 

                                                     

این صفحه را به اشتراک بگذارید